generic cialis

Informatie

Coach Aut

      Coach Aut... Buiten werking!


Ondersteuning bij het leren om gaan met het kind met autisme en/of ADHD, w
aarbij ik het belangrijk vind dat er meer begrip komt voor autisme!
 

Heeft uw kind soms moeilijk, driftig, angstig of explosief gedrag?
Vraagt u zich soms af hoe u meer rust in het gezin kan creëren?
Reageert uw kind soms onhandig in bepaalde situaties?
Verloopt de communicatie moeizaam met u en uw kind?
Vindt u het moeilijk om grenzen te stellen?
                                             

Ik geloof dat ouder(s) en kind samen de oplossing zijn voor problemen die ze tegenkomen in de opvoeding. Niet door speciale therapieën,
maar door te leren begrijpen wat autisme is en wat het betekent voor jou kind. 
Ik gelooft dat als je als ouder de verbinding met je kind
wilt ervaren, deze zes onderdelen essentieel zijn:

Begrip, Acceptatie, Liefde, Communicatie, Contact en Kennis 
 

Naast ouder(s) en kind is de omgeving van het kind belangrijk en zijn er vaak meerdere mensen betrokken bij het kind, zoals broertjes of zusjes, opa's en oma's, familie, vrienden, buren en de school. Iedereen is even belangrijk m.b.t. balans van het kind en het gezin maar zeker ook m.b.t de ontwikkeling van het kind.

Naast het ondersteunen van ouders, begeleid ik partners van iemand met autisme.
Als 'partner van..' kan je wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Je bent de motor van het gezin die alle ballen in de lucht houdt. Misschien wist je nog niet dat je partner autisme heeft, en ben je daar op een later stadium achter gekomen, en loop je tegen dingen op die niet zomaar vanzelf gaan. Als ik partners begeleid zal het voornamelijk gaan om het delen van mijn kennis over autisme, het verbeteren van de communicatie, en het begrip krijgen van elkaars belevingswereld. Partner begeleiding kan met één of beide partners apart.

 

Problemen worden uitdagingen! Moeilijkheden worden mogelijkheden!