generic cialis

Informatie

Coach Aut

partner van ..

Coaching voor partners van echtgenoot of echtgenote met autisme.


Mensen met autisme hebben een enorme behoefte aan structuur: routine, regels en voorspelbaarheid geven houvast en veiligheid. Hiervan afwijken veroorzaakt vaak paniek en stress. Mensen met autisme zijn dan ook weinig soepel in hun denken en handelen. In een partnerrelatie, zeker met kinderen, komen een hoeveelheid aan sociale prikkels en onvoorspelbaarheid voorbij. Als men niet aan autisme denkt of hiermee niet bekend is en er dus geen rekening mee houdt, kan dit leiden tot verergering van de autistische symptomen en tot gedragsproblemen zoals plotselinge woede-uitbarstingen, teruggetrokkenheid, depressieve gevoelens.

 

De zoektocht van partners-van naar hulp en informatie grillig en complex is. Allereerst gaan ‘partners-van’ dóór totdat ze bijna neervallen, voordat ze hulp voor zichzelf zoeken.
Daar komt bij dat de vele stappen voor hulp die wel ondernomen zijn niet het gewenste effect heeft. Je ziet dat je partner erg gemotiveerd is om dingen goed aan te pakken en oog heeft voor detail. Maar kan moeilijk omgaan met veranderingen of onverwachte momenten. Je partner kan star zijn in zijn of haar denken en kan vaak moeilijk verwoorden wat hij of zij voelt. Je ziet dat je partner zijn of haar best doet, maar soms is dat niet genoeg.

 

Op het moment dat je hoort dat je partner autisme heeft komt er heel veel op je af.
Daar waar het voor de één een bevestiging van een gevoel is, komt het voor de ander als een complete verrassing.  Het accepteren van de diagnose verloopt ook voor elk persoon anders. De één kan het vrij snel een plekje geven en voor de ander blijft dat lastig.

Acceptatie gaat vaak in stapjes maar is noodzakelijk voor een goede begeleiding van de persoon met autisme. Voor een partner is het vaak nog volstrekt onduidelijk waarom hun partner reageert zoals hij of zij doet, waarom het soms lijkt alsof hij of zij je niet hoort, lacht op momenten dat het totaal niet gepast is, moeilijk te corrigeren is, of onverklaarbare woede aanvallen geeft etc.
Als coach is mijn grootste doel het begrijpbaar maken van autisme. Naast uitleg over autisme is het van groot belang om onze communicatie aan te passen.
Hier is inzicht en geduld voor nodig maar het is zeker niet onmogelijk en het levert enorm
veel winst op.
Het herkennen en erkennen van autisme binnen een relatie kan het besef geven waarom de relatie zich zo onevenwichtig ontwikkelde, de puzzelstukjes vallen op hun plaats. Het kan leiden tot wederzijds begrip en beide partners meer ruimte voor ontplooiing geven. Met een coach kan je alleen, of met je partner op zoek gaan naar de krachten binnen je relatie of binnen je gezin. Zo kan de balans in je relatie of gezin terugkomen en zal het aantal conflicten afnemen.


Waar kan je als ‘partners van’ in de relatie of binnen het gezin tegenaan lopen:

• Het gevoel overal alleen voor te staan, bijvoorbeeld bij het maken van beslissingen, opvoeding van de kinderen;
• Je loopt met je partner tegen steeds terugkerende problemen aan?
• Je ziet en voelt de dingen heel anders dan je partner deze voelt en ziet?
• Eenzaamheid, het gevoel niet gezien, gehoord, begrepen te worden;
• Seksuele problemen
• Het gevoel om niet spontaan vreugde en verdriet te kunnen delen;
• Je merkt dat je partner te veel op gaat in eigen interesse of hobby;
• Dat je partner niet altijd tactvol reageert, ook niet waar anderen bij zijn;
• Dat je partner te weinig rekening houdt met anderen in het gezin;
• Dat je weinig begrip van mensen in de omgeving krijgt, omdat ze het niet herkennen.
• Je hebt het gevoel jezelf niet meer te zijn, maar je aan te passen aan wat de ander van je verwacht?

Heb jij een partner met autisme, en kan je een begripvol luisterend oor gebruiken? Iemand die je uitleg geeft over autisme, en die positief en oplossingsgericht met je mee wilt denken? Informeer naar de mogelijkheden.

 

Aanmelden
Intake
Evalutie